Aktualności › Bez kategorii › Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny? – Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłasza Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali oraz raport „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”.

II edycja certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dobiegła końca. W tym roku Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali certyfikowała aż 108 placówek medycznych. Każda edycja certyfikacji szpitali dostarcza nowych danych dotyczących aktualnego poziomu bezpieczeństwa polskich placówek medycznych. Niestety niemal połowa placówek medycznych wskazała, że sprzęt bezpieczny stanowi mniej niż 50% całego posiadanego sprzętu, a 40% szpitali nie prowadzi oceny ryzyka narażenia na skażenia lekiem cytotoksycznym. Podsumowanie tegorocznej edycji programu odbędzie się w ramach debaty „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?” z Ekspertami w dniu 10 listopada.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłasza Zintegrowany model bezpieczeństwa szpitali oraz raport „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.

Dane zebrane podczas tegorocznej edycji certyfikacji szpitali i ich analiza, jasno wskazują stan bezpieczeństwa i jakości w polskich szpitalach, który wciąż wymaga poprawy. Wszystkie najważniejsze  dane, informacje i statystyki zostały opracowane i opublikowane w drugiej edycji raportu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, gdzie uwzględniono zarówno procedury szpitalne dotyczące bezpieczeństwa pracowników medycznych, wykorzystanie sprzętu bezpiecznego w szpitalach, procedury przygotowania leków cytotoksycznych oraz szkolenia dla pracowników medycznych. Które aspekty związane z bezpieczeństwem w szpitalach wypadły najsłabiej? Zdecydowanie można mówić o zaniedbaniach związanych z stosowaniem bezpiecznego sprzętu czy postępowania z lekami cytotoksycznymi. Ponad połowa szpitali nie korzysta z kaniul bezpiecznych, tylko 30% szpitali stosuje wyłącznie igły tępe do przygotowania leków, a 42% placówek wciąż nie ma opracowanych, wdrożonych i egzekwowanych procedur postępowania awaryjnego po skażeniu lekiem cytotoksycznym.  Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpital wychodzi naprzeciw tym problemom i ogłasza Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali, który pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa oraz zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie związane z jakością w placówkach medycznych. Biorąc pod uwagę europejskie systemy zarządzania jakością w szpitalach opracowano kryteria, które uwzględniają: bezpieczne procedury i sprzęt, bezpieczne podawanie leków, leki cytotoksyczne, bezpieczeństwo pracowników (zdrowie psychiczne i stres), monitorowanie i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych (elektroniczny rejestr zdarzeń niepożądanych) oraz szkolenia pracowników. Ważne, aby model był wdrażany na każdym poziomie funkcjonowania szpitali, od rozwiązań systemowych na poziomie centralnym systemowym i regulacyjnym aż po zespoły i personel medyczny pracujący w placówkach medycznych. Podstawą bezpieczeństwa pacjenta jest zadbanie o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników personelu medycznego oraz pracowników niemedycznych szpitali.

„Analiza danych zebranych w raporcie „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, jest niezwykle cenna i pozwala zobaczyć, w jakim stanie aktualnie są polskie szpitale, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakość. Wciąż jest wiele aspektów, które wymagają zmian i poprawy, dlatego opracowaliśmy Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali, który ma wskazać drogę jaką powinny podążać placówki medyczne w Polsce.” komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Debata – „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?”

W tym roku podsumowanie II edycji certyfikacji szpitali odbędzie się w ramach debaty „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?” Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany, wspomniany wyżej Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali oraz druga edycja raportu podsumowującego tegoroczną edycję certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Eksperci Koalicji omówią też najważniejsze szanse i wyzwania dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, uwzględniając ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, wskaźniki jakości w opiece zdrowotnej oraz przyszłe działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

„Tegoroczna debata „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?” to doskonały sposób na podsumowanie tegorocznej edycji certyfikacji szpitali, ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także omówienie największych wyzwań w opiece zdrowotnej. Wciąż jest wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem w placówkach medycznych, które wymagają poprawy.” – podkreśla dr n. med. Anna Szczypta Krajowa Konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Debata będzie miała formę online i odbędzie się 10 listopada 2023 roku, a wezmą w niej udział Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Mgr Mariola Łodzińska Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. o zdr. Maria Kołatek Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz dr n. med. Anna Szczypta Krajowa Konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

„Podczas debaty chcemy omówić też największe szanse i zagrożenia dla personelu medycznego, w tym oczywiście też personelu pielęgniarskiego i położniczego, który w szczególności narażony jest na zranienia i zakłucia czy zdarzenia niepożądane. Chcemy też zwrócić uwagę na dane z nowego raportu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” oraz na postulaty i rekomendacje zawarte w zintegrowanym modelu bezpieczeństwa szpitali opracowanym przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.”dodaje Mgr Mariola Łodzińska Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rejestracja na debatę odbywa się pod poniższym linkiem:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OZBv_EMvSbOB8uNVZDkHKQ#/registration

Debatę można obejrzeć również na stronie głównej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.