Aktualności › Grupa Robocza Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego opracowała rekomendacje dotyczące Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego

Grupa Robocza Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpital  i członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego opracowała rekomendacje dotyczące bezpiecznego dostępu naczyniowego. Zalecenia, opracowane przez Ekspertów z różnych dziedzin medycyny, stanowią istotny krok w kierunku podniesienia standardów bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej. W tym celu Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali organizuje webinar podczas, którego dr n. med. i n. o zdr. Pawłeł Witt, Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz Mgr Maciej Latos, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego omówią aktualne standardy w dostępie naczyniowym. Webinar odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 na platformie zoom (link: https://zoom.us/j/94240148988).

Terapia dożylna odgrywa ważną rolę we współczesnej medycynie ponieważ stosowana jest u milionów pacjentów w celu ratowania życia, leczenia zaburzeń metabolicznych czy diagnostyki. Jest szybko rozwijającym się obszarem praktyki klinicznej. Wiele postępów w terapii infuzyjnej pozostaje ograniczonych do niewielkiego obszaru, podczas gdy powinny być one szerzej rozpowszechniane poprzez publikacje, prezentacje lub inne środki przekazu w celu zmiany praktyki i poprawy wyników leczenia pacjentów i ich komfortu podczas procesu terapeutycznego. Najczęściej stosowanymi w placówkach medycznych dostępami dożylnymi są kaniule obwodowe.

„Priorytetem Ekspertów Grupy Roboczej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnegojest usystematyzowanie zasad dotyczących kaniulacji obwodowej oraz właściwego postępowania podczas prowadzenia infuzji leków i płynów. Bardzo ważne jest, aby najlepsze praktyki oparte na dowodach naukowych były stosowanie nie tylko przez personel medyczny w postaci prawidłowego postępowania w zakresie wprowadzania i obsługi dostępów dożylnych, ale także przez osoby zarządzające placówkami ochrony zdrowia w kwestii zapewnienia możliwości wdrażania tych praktyk. Podniesienie świadomości personelu w zakresie bezpiecznej terapii dożylnej można osiągnąć przez cykliczne szkolenia, aktualizację procedur, zapewnienie dostępu do bezpiecznego i odpowiedniego sprzętu wysokiej jakości”komentuje mgr Maciej Latos – Przewodniczący grupy ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego.

Bezpieczeństwo nie tylko pacjenta

Zdaniem Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w krajach zachodnich politykę budowania nowoczesnej opieki szpitalnej zaczyna się od wprowadzenia odpowiednich procedur dla personelu medycznego. Chodzi o to, aby bezpieczny sprzęt oraz szkolenia personelu pomagały minimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali od początku istnienia postuluje o procedury, rekomendacje które zapewniają realne, bezpieczne warunki pracy personelowi medycznemu i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom.

„Opracowanie przedstawia zalecane przez Ekspertów postępowanie z pacjentem dorosłym oraz pediatrycznym z uwzględnieniem odrębności, u których prowadzona jest dożylna terapia infuzyjna. Założeniem zaleceń jest ich uniwersalność w standardowym postępowaniu klinicznym oraz wyborze sprzętu i dotyczy pacjentów z założoną kaniulą, a nie konkretnej specjalności w obszarze której rekomendacje można wykorzystać: rekomendacje dotyczą zarówno podstawowej opieki zdrowotnej jak i oddziałów intensywnej terapii. Opracowanie klarownych wytycznych i rekomendacji jest kluczowym krokiem w minimalizowaniu ryzyka powikłań i zapewnianiu optymalnej opieki pacjentom” – komentuje mgr Maciej Latos – Przewodniczący grupy ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego.

Przestrzeganie bezpiecznych procedur

Bezpieczeństwo pacjenta jest kwestią o nadrzędnym znaczeniu dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych – takich jak personel pielęgniarski, którzy troszczą się o zdrowie i ogólny dobrostan ludzi.  Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, na personel medyczny spada odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.

„Wprowadzenie bezpiecznego dostępu naczyniowego i infuzji zgodnie z najwyższymi standardami jest istotne w wielu dziedzinach medycyny, takich jak infuzja płynów, żywienie pozajelitowe, zabiegi hemodializy, transfuzje krwi i procedury diagnostyczne. W przeszłości występowały infekcje, powikłania i inne zagrożenia związane z niewłaściwym postępowaniem przy dostępie naczyniowym i infuzji, dlatego wprowadzenie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz ścisłe przestrzeganie procedur może zmniejszyć ryzyko powikłań i niepożądanych zdarzeń”komentuje Paweł Witt, Przewodniczący Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.