Bezpieczny dostęp naczyniowy

Grupa Robocza ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego

Dostęp naczyniowy to szybkie i bezpośrednie wprowadzanie oraz usuwanie kaniul i cewników do naczyń żylnych i tętniczych pacjenta w celu realizowania różnorodnych form terapii, takich jak: podawanie leków i płynów, monitorowanie, pobieranie krwi, hemodializa.

Uzyskiwanie dostępu naczyniowego to jedna z procedur o największym ryzyku wystąpienia ekspozycji zawodowej. Jak pokazują statystyki, w polskich szpitalach blisko 70% personelu medycznego zraniło się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego 40% nie zgłosiło takiego zdarzenia przełożonym. Co więcej wprowadzanie i obsługa kaniul różnego typu nie jest pozbawione powikłań, dlatego bardzo ważne dla pacjenta i personelu jest ich odpowiednie wykorzystywanie przez wymagany czas.


Aby przeciwdziałać temu zjawisku zainicjowana została Grupa Robocza ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego, której celem jest opracowanie rekomendacji w zakresie:

  • Strategii wyboru odpowiedniego dostępu naczyniowego
  • Promowania prowadzenia bezpiecznej infuzji w szpitalach
  • Budowania świadomości wokół procedur kaniulacji i infuzji
  • Tworzenia zespołów infuzyjnych w polskich warunkach

Przewodniczący Grupy: Maciej Latos
Członkowie Grupy: Mariola Łodzińska, Anna Szczypta, Maria Kołatek, Marzena Janowska, Anna Woda, Marceli Solecki, Łukasz Wróblewski, Bartosz Sadownik, Małgorzata Pytel, Małgorzata Jadczak, Artur Szymczak

Maciej Latos

Mgr

Przewodniczący Grupy ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Mariola Łodzińska

Mgr

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Anna Szczypta

Dr n. med.

Krajowa Konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Maria Kołatek

Dr n. o zdr.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Marzena Janowska

Mgr

Naczelna Pielęgniarka Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Małgorzata Pytel

Dr n. o zdr.

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Małgorzata Jadczak

Mgr

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, założyciel i wieloletni koordynator Grupy Roboczej ds praktyki PTPAiIO

Anna Woda

Mgr piel.

Pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Bartosz Sadownik

Lek.

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Piotr Nowakowski

Dr n. med.

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

Jolanta Wołosianka

Mgr piel.

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Monika Tomaszewska

Dr n. o zdr.

Dyrektorka Departamentu Strategii Medycznej i Nadzoru Klinicznego w Grupie LUX MED

Karolina Slażewicz

Mgr

Specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Marceli Solecki

Mgr

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, ratownik medyczny

Łukasz Wróblewski

Lek.

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Artur Szymczak

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki