Kształcenie podyplomowe

Podgrupa Robocza ds. Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarstwo infuzyjne to nie tylko dobór sprzętu, czy umieszczenie kaniuli w żyle, ale także umiejętne zarządzanie całym procesem prowadzenia bezpiecznej infuzji. Patrząc na zmiany w pielęgniarstwie w innych dziedzinach: w chirurgii, diabetologii, podstawowej opiece zdrowotnej widoczne jest, że w tym obszarze można zrobić wiele rzeczy użytecznych dla systemu i rozwoju zawodowego pielęgniarek. Dlatego zainicjowana została Podgrupa Robocza, której celem jest opracowanie programu kursu specjalistycznego – Kaniulacja naczyń obwodowych pod kontrolą USG dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu  będzie przygotowanie personelu pielęgniarskiego i położnych do kaniulacji naczyń obwodowych z użyciem aparatu USG oraz postępowania z kaniulą naczyniową krótko i średnioterminową w ramach kompetencji zawodowych.

Przewodniczący Podgrupy: Maciej Latos

Koordynator prac Podgrupy: Małgorzata Jadczak

Członkowie Grupy: Mariola Łodzińska, Anna Szczypta, Monika Tomaszewska, Jolanta Wołosianka, Karolina Slażewicz

Maciej Latos

Mgr

Przewodniczący Grupy ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Małgorzata Jadczak

Mgr

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, założyciel i wieloletni koordynator Grupy Roboczej ds praktyki PTPAiIO

Mariola Łodzińska

Mgr

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Anna Szczypta

Dr n. med.

Krajowa Konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Monika Tomaszewska

Dr n. o zdr.

Dyrektorka Departamentu Strategii Medycznej i Nadzoru Klinicznego w Grupie LUX MED

Jolanta Wołosianka

Mgr piel.

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Karolina Slażewicz

Mgr

Specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego