Przepływ produktów medycznych w szpitalach

Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych jaki pacjentów.

Niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała koszty związane z błędami w stosowaniu leków na świecie na 41,4 mld euro rocznie, nie licząc utraconych zarobków i produktywności personelu medycznego.

Leki mogą powodować poważne szkody, jeżeli są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub jeśli są niewystarczająco monitorowane.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku zainicjowana została Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, której celem jest:

  • opracowanie rekomendacji w zakresie stosowania dobrych praktyk wypracowanych przez  Radę ds. Interoperacyjności
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach
  • popularyzację wdrażania standardów interoperacyjności w placówkach medycznych na rzecz redukcji liczby błędów w podawaniu leków w placówkach medycznych oraz raportowania

Przewodnicząca Grupy: dr n. ekon. Anna Gawrońska

Członkowie Grupy: dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, dr n. o zdr. Magdalena Ryznar-Zaręba, dr n. med. Dalinda Szpruch, dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Marcin Bicz

Anna Gawrońska

Dr n. ekon.

Piotr Merks

Dr n. farm.

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji

Dalinda Szpruch

Dr n. med.

Specjalista w zakresie farmacji szpitalnej i aptecznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej, członek Rady Aptekarskiej w Łodzi

Marcin Bochniarz

Mgr farm.

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Krystyna Chmal-Jagiełło

Dr n. farm.

Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej

Magdalena Ryznar-Zaręba

Dr n. o zdr.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego, Pielęgniarka Oddziałowa w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Piotr Kaczmarczyk

Dr n. farm.

Twórca firmy szkoleniowo-konsultingowej INTERMEN Piotr Kaczmarczyk, przewodniczący sekcji ds. opieki prehabilitacyjnej PTFK, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Marcin Bicz

Mgr

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku