Aktualności › Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali

Dane z raportu „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”, dotyczące poziomu bezpieczeństwa w Polskich szpitalach są alarmujące. Sprzęt bezpieczny w szpitalach stanowi mniej niż 50% całego posiadanego sprzętu, tylko 27% placówek w Polsce korzysta z rejestru zdarzeń niepożądanych w formie elektronicznej, a przy przygotowywaniu leków cytotoksycznych niemal 30% szpitali nie stosuje systemów zamkniętych chroniących personel medycznych przed szkodliwymi substancjami[1]. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, opracowała Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali, który jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa w placówkach medycznych, a kryteria w nim zawarte powinny być uwzględnione we wskaźnikach jakości w opiece zdrowotnej.

Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali – kryteria, które należy wdrożyć, w placówkach medycznych

Mając na uwadze powyższe dane, niezbędne było opracowanie rozwiązania, które będzie można wdrożyć w Polskich placówkach medycznych. Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali, gdzie uwzględniono sześć kluczowych kryteriów:

  • bezpieczne procedury i sprzęt,
  • leki cytotoksyczne,
  • bezpieczne podawanie leków,
  • szkolenia pracowników,
  • monitorowanie i zgłaszanie działań niepożądanych,
  • bezpieczeństwo pracowników medycznych.

Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali powinien być wdrażany na każdym poziomie  funkcjonowania placówek, poczynając od rozwiązań systemowych na poziomie centralnym, po zespoły i personel medyczny pracujący w szpitalach.

„Brakowało w Polskim systemie ochrony zdrowia, kompleksowego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na problemy w szpitalach, zwłaszcza te związana z bezpieczeństwem. Właściwe wdrożenie Zintegrowanego Modelu Szpitali oraz powyższych kryteriów, będzie nieocenione jeżeli chodzi o wzrost poziomu bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Warto też premiować szpitale, które stosowałyby się do omawianych wytycznych, co zmotywuje pozostałe placówki do podnoszenia jakości świadczonych usług.” – komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.


[1] Raport “Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali

Szczególnie ważne w kontekście Zintegrowanego Modelu Bezpieczeństwa Szpitali, są zranienia i zakłucia wśród personelu medycznego, a także konsekwencje jakie mogą one ze sobą nieść, w tym zakażenia, absencja w pracy  i stres. Eksperci Koalicji zwracają uwagę, że eskpozycję zawodową można ograniczyć poprzez stosowanie bezpiecznego sprzętu, szkolenia personelu medycznego i poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zdarzeń niepożądanych.

„Personel pielęgniarski i położniczy to grupa w szczególności narażona na eskpozycję zawodową, dlatego w Zintegrowanym Modelu Bezpieczeństwa Szpitali, dużą część poświęciliśmy właśnie tej tematyce. Zrozumienie wyzwań i zagrożeń, z jakimi codziennie mierzą się pielęgniarki i położne, jest kluczowe dla stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Dążymy do stworzenia systemu, w którym każdy pracownik ochrony zdrowia czuje się bezpiecznie i doceniany, co z kolei przekłada się na wyższą jakość opieki nad pacjentami.” – dodaje mgr  Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ekspert Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Wskaźniki jakości w opiece zdrowotnej, kolejny krok ku bezpieczeństwu i jakości w systemie opieki zdrowotnej

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r.  zakłada, że jakość w opiece zdrowotnej mierzona jest z wykorzystaniem wskaźników mieszczących się w zakresie obszarów  klinicznego, konsumenckiego i zarządczego. Ostatnio prace zakończył Zespół ds. opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej, a raport z tych prac ma zostać przedstawiony Ministrowi Zdrowia. Z punktu widzenia Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wskaźniki jakości w opiece zdrowotnej są niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa i jakości w Polskich placówkach medycznych.

„Wskaźniki jakości w opiece zdrowotnej są niezbędne dla efektywności systemu zdrowotnego. Umożliwią one monitoring oraz możliwość porównania usług świadczonych w placówkach medycznych, dzięki czemu będzie można poprawić jakość świadczonych usług oraz procesy zarządzania placówkami medycznymi.” – komentuje Monika Pintal-Ślimak Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Ekspert Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Aby poziom bezpieczeństwa w szpitalach był odpowiedni, zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów niezbędne jest wdrożenie kryteriów, które pozwolą uniknąć zdarzeń niepożądanych.Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali apeluje o uwzględnienie we wskaźnikach jakości kryteriów, przedstawionych w Zintegrowanym Modelu Bezpieczeństwa Szpitali. Wskaźniki pozwolą monitorować, oceniać i porównywać jakość, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach medycznych.

Rejestrowanie zakłuć i zranień, zakażeń odcewnikowych, stosowanie bezpiecznego sprzętu,  to tylko niektóre aspekty, które powinny dawać miarę poziomu jakości w szpitalach. Weryfikacji powinny ulegać aktualnie obowiązujące procedury eliminujące ostre narzędzia w danej procedurze oraz prowadzenie katalogu bezpiecznego sprzętu. Placówki medyczne powinny być oceniane w obszarze bezpieczeństwa,  a te najlepsze odpowiednio premiowane”.  –  dodaje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.