Rada Ekspertów

Paweł Witt

Dr n. med. i n. o zdr.

Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Wojciech Zegarski

Prof. dr hab. n. med.

Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w bydgoskim Centrum Onkologii

Tomasz Banasiewicz

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Jarosław J. Fedorowski

Prof. nadzw.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP

Anna Szczypta

Dr n. med.

Krajowa Konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Maria Kołatek

Dr n. o zdr.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Mirosława Malara

dr n. med.

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Epidemiologii i Higieny

Zofia Małas

Mgr

Członkini Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Mariola Łodzińska

Mgr

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Maciej Latos

Mgr

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Marzena Janowska

Mgr

Naczelna Pielęgniarka Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Krystyna Chmal-Jagiełło

Dr n. farm.

Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej

Marcin Bochniarz

Mgr farm.

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Anna Gawrońska

Dr n. ekon.

Adiunkt, Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Klaudiusz Komor

Dr n. med.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Monika Pintal-Ślimak

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Jerzy Ostrouch

Mgr

Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Jolanta Korczyńska

Mgr

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Magdalena Ryznar-Zaręba

Dr n. o zdr.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego, Pielęgniarka Oddziałowa w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Marcin Bicz

Mgr

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku