Aktualności › Termin przyjmowania zgłoszeń do naszego programu zostaje przedłużony!

Do 14 kwietnia 2023 r. placówki medyczne mogą zgłaszać się do II edycji programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji programu certyfikacyjnego należy podpisać deklarację oraz wypełnić formularz certyfikacyjny. Formularz deklaracyjny oraz certyfikacyjny dostępny jest na stronie Koalicji.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przystąpieniem do programu prosimy o kontakt: biuro@deklaracja-bezpiecznyszpital.pl

Zapraszamy wszystkie placówki medyczne!