Aktualności › Termin przyjmowania zgłoszeń do naszego programu zostaje przedłużony!

Termin przyjmowania zgłoszeń do naszego programu zostaje przedłużony!

Do 10 sierpnia 2022 r. placówki medyczne mogą zgłaszać się do pierwszej w Polsce certyfikacji bezpieczeństwa i jakości szpitali.
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji programu certyfikacyjnego należy podpisać deklarację oraz wypełnić formularz certyfikacyjny. Formularz deklaracyjny oraz certyfikacyjny dostępny jest na stronie Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Zapraszamy wszystkie placówki medyczne!